BoDin Ekonomi
VÄlkommen!

BoDin Ekonomi AB startades av Mikael Bodin våren 2010 efter att han i 16 år arbetat som ekonomisk förvaltare och gruppchef inom en störe bostadsrättsorganisation. Vi erbjuder en heltäckande ekonomisk administrativ förvaltning av bostadsrättsföreningar samt ett gediget kontaktnät av kompetens inom bostadsrättsförens olika områden. Samtidigt tillhandahåller vi redovisningstjänster för kunder med andra förenings- och företagsformer.

moln
Att fÖrvalta bostadsrÄttsfÖreningar

Som vald styrelseledamot i en bostadsrättsförening följer ett stort ansvar i att bevaka föreningens ekonomiska intressen samt se till att de i föreningen innefattande byggnaderna håller en, på både kort och lång sikt, god teknisk status.  
Då de flesta styrelseledamöter har sin profession inom andra områden än bostadsrätts-förvaltning kan ett beslut att anlita extern professionell hjälp, vara ett ansvarsfullt led i styrelsens förvaltning.

Frågor som styrelsen bör ställa sig är t. e x:

 • Betalar medlemmarna för höga/låga medlemsavgifter?
 • Är föreningens avskrivningar rimliga?
 • Har styrelsen en god uppfattning om det framtida underhållsbehovet?
 • Har styrelsen någon strategi för att finansiera det framtida underhållsbehovet?
 • Finns ekonomisk styrka att möta ökade räntekostnader ?
 • Vilka möjligheter till värdehöjande åtgärder finns?

Varje förening har olika ingångsvärden i balansräkningarna, vilka påverkats av var fastigheten ligger, när den köptes, storleken på medlemmarnas insatser o. s. v. Detta gör att de redovisningsmässiga effekterna kan skilja sig kraftigt mellan likvärdiga föreningar. Kan föreningar som redovisar förluster ha stark ekonomi och vise versa?

Vi Erbjuder

Heltäckande ekonomisk administrativ förvaltning av bostadsrättsföreningar såsom:

 • Löpande redovisning, betalningar och avisering
 • Upprättande av årsredovisningar och deklarationer
 • Budget med likviditetsanalys och ekonomisk genomlysning
 • Löne- och arvodeshantering
 • Förande av lägenhetsförteckning, överlåtelser och pantsättningar
 • Medverkan på föreningsstämmor och styrelsemöten
 • Rådgivning och utredningsärenden
 • Grundläggande bostadsrättsjuridik
 • Ett stort personligt engagemang

Välkommen att höra av er om ni har några frågor!

VÅr fÖrhoppning:

Ett givande och gott personligt samarbete där styrelsen känner trygghet i att vi levererar med högsta kvalit och att styrelsen kontinuerligt hålls ajour med vad som är aktuellt.
Eftersom styrelseuppdraget tillhör den privata sfären är vår förhoppning att vi kan medverka till att styrelsearbetet blir så effektivt och tidsbesparande som möjligt.


Mikael Bodin
Kompassgatan 10
413 16 Göteborg

mobil 0701 - 44 38 41

mikael@bodinekonomi.se

Copyright BoDin Ekonomi 2011